Feel free to go with the truth

Home / Criminal

Phạm tội trộm cắp tài sản 2 lần xử lý như thế nào?

Phạm tội trộm cắp tài sản 2 lần vừa phải chịu trách nhiệm theo khung hình phạt tăng nặng vừa bị áp dụng tình tiết tăng nặng có đúng không? Ngày 02/5/2019: A vào nhà của B trộm cắp 30 triệu đồng. Ngày 5/5/2019, A tiếp tục vào nhà của C để trộm cắp 40…

Trốn nghĩa vụ quân sự có bị xử phạt?

Em trai tôi có lệnh nhập ngũ vào cuối tháng 11/2018, vì do còn ham chơi, sợ cực khổ nên khi có lệnh nhập ngũ, em trai tôi đã không về khám nghĩa vụ quân sự. Tôi có nghe cán bộ Xã nói nếu em trai tôi tiếp tục trốn nghĩa vụ quân sự, không chịu hợp tác…
Hỗ trợ online