Feel free to go with the truth

Home / Enterprise ( trang 2)

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty Cổ phần

Có được chuyển nhượng cổ phần trong công ty Cổ phần cho chính các cổ đông của Công ty hay không? Tôi và 2 người bạn của tôi là Nguyễn Văn H và Trần Hữu T cùng nhau thành lập công ty Cổ phần vào tháng 1/2018. Hiện nay, anh H muốn chuyển nhượng một phầ…

Trình tự, thủ tục thành lập Văn phòng giám định tư pháp

Văn phòng giám định tư pháp là tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập, được thành lập trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả… nhằm phục vụ công tác giám định, đưa ra bằng chứng chính xác nhất trong qu…

Is it possible to advertise by comparing the same products?

I am currently carrying on a business of trading cosmetic for skincare and lipstick. I have used these products and realize that they have many good points with reasonable price. Thus, I intend to advertise my products by directly comparing to some p…
Hỗ trợ online