Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tư vấn pháp luật

Thủ tục hộ tịch có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI BIÊN GIỚI: 1.1. Điều kiện: Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; Không bị mất năng lực hành vi dân sự; Việc kết hôn không thuộc một trong các trườ…

Quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài

      Quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài QUY ĐỊNH VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI: Điều kiện kết hôn: Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; Các bên không bị mất năng lực hành…

     Establishing a business organization in Vietnam

       Establishing a business organization in Vietnam ORDER AND PROCEDURE: Procedure of execution of investmet project: Depending on the characteristics, scale, and conditions of each project, it shall be executed under one of some procedures below:…

TỔNG HỢP 50 SÁCH TIẾNG ANH CHO NGƯỜI HỌC LUẬT

FDVN xin giới thiệu 50 mươi sách tiếng anh cho người học luật, hy vong nó sẽ là một tài lệu thú vị để học tập. xem và tải trực tiếp tại đây: A_Convergence_of_Science_and_Law A_Dictionary_of_Law__Oxford_Paperback_Reference Business_Law__Text_and_Cases…

Chấm dứt hoạt động thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chấm dứt hoạt động thương nhân nước ngoài tại Việt Nam        CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ: Chấm dứt dự án đầu tư: 1.2. Điều kiện, thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động…

TỔNG HỢP LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT VỀ TỐ TỤNG DÂN SỰ

TỔNG HỢP LUẬN ÁN TIẾN SĨ VỀ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Hiện nay các luật sư, thành viên của FDVN trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp các tài liệu về luật pháp phục vụ cho công việc và nghiên cứu đã sưu tầm, tuyển chọn được khoảng 200 Luận án tiến sĩ Luật của cá…

 Trình tự thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư.

 Trình tự thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư. Các bước thực hiện: 1.1. Đối với dự án thuộc một trong các trường hợp: Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư. Dự án được cấp Giấy chứng nhận…

Tổng hợp 26 Án lệ trong pháp luật Việt Nam

 Tổng hợp 26 Án lệ trong pháp luật Việt Nam 26 Án lệ được tổng hợp dưới dạng nội dung, tình huống áp dụng, và pháp luật áp dụng. Xem chi tiết: Tổng hợp 26 Án lệ Việt Nam …………………………………………………………………………………………………………………… Luật sư tại Đà Nẵng: 99 Nguyễn Hữu…
Hỗ trợ online