Feel free to go with the truth

Trang chủ / BÀI VIẾT & ẤN PHẨM CỦA FDVN

BÌNH LUẬN BẢN ÁN SƠ THẨM SỐ 04/2021/HS-ST NGÀY 29/01/2021 CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH X: XÁC ĐỊNH SỐ TIỀN SỬ DỤNG ĐÁNH BẠC THEO LỜI KHAI HAY SỐ THU THỰC TẾ?

TÓM TẮT NỘI DUNG BẢN ÁN Khoảng 19h ngày 01/02/2020, Nguyễn Vũ L., Nguyễn Văn Ho., Nguyễn Trí N., Võ Đình K., Võ Văn Đ., Nguyễn Văn Thô., Nguyễn Đức H., Nguyễn Văn Hu., Nguyễn Anh T., Nguyễn Thanh H., Nguyễn Thị T., Nguyễn Văn A., Nguyễn Anh V., Nguyễ…

ÔNG PHAN VĂN ANH VŨ VÀ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ TỪ CÁC BẢN ÁN (KỲ 5): XỬ LÝ THẾ NÀO ĐỐI VỚI CÁC GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN CỦA ĐỒNG SỞ HỮU?

ÔNG PHAN VĂN ANH VŨ VÀ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ TỪ CÁC BẢN ÁN (KỲ 5): XỬ LÝ THẾ NÀO ĐỐI VỚI CÁC GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN CỦA ĐỒNG SỞ HỮU? Hàng xóm kêu rằng chiếc xe máy cho người bạn mượn đang bị tịch thu vì bạn dùng chiếc xe để vận chuyể…

BẢN TIN DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT SỐ 46 THÁNG 4 NĂM 2021

PHẦN I. NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI Hành vi quảng cáo lừa dối nhìn từ hiện tượng “Nhà tôi ba đời…”  PHẦN II. PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN Từ năm 2021, kinh doanh bất động sản không cần vốn pháp định 20 tỷ đồng? Tòa án ở đâu giải quyết tranh chấp chia tài…

BẢN TIN DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT SỐ 45 THÁNG 4 NĂM 2021

PHẦN I. NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI Bàn về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm trong môi trường internet  PHẦN II. PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN Người lao động hưởng án treo thì có bị chấm dứt Hợp đồng lao động không ? Rút đơn yêu cầu giải quyết việc Dân sự tại…
Hỗ trợ online