Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI TÀNG TRỮ, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI TÀNG TRỮ, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễ…

TỔNG HỢP 09 BẢN ÁN VỀ TỘI TRUYỀN BÁ VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 09 BẢN ÁN VỀ TỘI TRUYỀN BÁ VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn…

KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CỦA TÒA ÁN TỐI CAO HỦY QUYẾT ĐỊNH PHÚC THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ VỀ “YÊU CẦU HỦY VIỆC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TRÁI LUẬT”

 NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO [1] Tại Công văn số 424/UBND ngày 07/9/2017 của UBND phường P, thành phố U, tỉnh Quảng Ninh trả lời Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh có nội dung: “Hiện nay tại Ủy ban nhân dân phường P sổ gốc đ…

THÔNG BÁO SỐ 29/TB-VC2-V1 RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÌNH VỰ VỀ TỘI “TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY”, “TỔ CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY” BỊ HỦY ĐỂ XÉT XỬ LẠI

Ngày 10 tháng 05 năm 2022 Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng, có Thông báo số 29/TB-VC2-V1 Rút kinh nghiệm vụ án Nguyễn Văn Nhân bị Hủy án để xét xử lại NHỮNG NỘI DUNG CẦN RÚT KINH NGHIỆM Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét toàn diện các tình tiết trong…
Hỗ trợ online