Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI CHE GIẤU TỘI PHẠM

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI CHE GIẤU TỘI PHẠM​” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chú…

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Ngày 17 tháng 03 năm 2021 Viện kiểm sát Tối cao ra công văn số 989/VKSTC-V1 về việc Hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng Điều 304 và Điều 305 BLHS Điều 304 “Tội chế tạo, tang trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương…

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN TUYÊN HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU DO LỪA DỐI

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TÒA ÁN TUYÊN HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU DO LỪA DỐI​” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn to…
Hỗ trợ online