Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ “TRANH CHẤP HỦY KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ VÀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG”

  Ngày 14 tháng 12 năm 2021 Viện kiểm sát cấp cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh ra Thông báo rút kinh nghiệm số 01/VC3-V4 về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ “Tranh chấp hủy kết quả bán đấu giá và tranh chấp hợp đồng tín dụng” Thông báo rút kinh…

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: QUY CHẾ PHÁP LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO

Trân trọng giới thiệu Luận án Tiến sĩ: QUY CHẾ PHÁP LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO của tác giả Lê Bích Loan. Nội dung tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư của FDVN, chúng tôi chia sẻ với mục đích nghiên…

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trân trọng giới thiệu Luận án Tiến sĩ: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH của tác giả Huỳnh Thị Ngọc Hân. Nội dung tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, khôn…
Hỗ trợ online