Feel free to go with the truth

Trang chủ / Lao động

TỔNG HỢP 56 ÁN LỆ SONG NGỮ VIỆT – ANH

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 56 ÁN LỆ SONG NGỮ VIỆT – ANH” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN tổng hợp, biên soạn. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng t…

TỔNG HỢP 56 ÁN LỆ VIỆT NAM

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 56 ÁN LỆ VIỆT NAM” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối v…

KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ONLINE CÓ HỢP PHÁP?

Tình huống pháp lý: Thưa Luật sư tôi có câu hỏi nhờ Luật sư giải đáp: Tôi ở Quảng Ninh do đợt dịch covid 19 vừa rồi tôi có ký hợp đồng lao động online với công ty A ở Hải Phòng và làm việc online. Tôi không biết là hợp đồng của tôi có hợp pháp không?…
Hỗ trợ online