Feel free to go with the truth

Trang chủ / Lao động

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ QUYỀN TỪ CHỐI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI?

Tình huống pháp lý: Người lao động có quyền từ chối đóng Bảo hiểm xã hội Tôi được tuyển dụng vào Công ty may mặc S.M, khi thỏa thuận ký Hợp đồng lao động với thời hạn 24 tháng Công ty có trao đổi với tôi là nếu tôi từ chối đóng Bảo hiểm xã hội thì Cô…

CÔNG TÁC VÀO NGÀY CHỦ NHẬT CÓ ĐƯỢC TÍNH LÀM THÊM GIỜ KHÔNG?

Tình huống pháp lý. Công tác vào ngày chủ nhật có được tính làm thêm giờ không? Tôi hiện là cán bộ, đang được đơn vị cử đi công tác trong một khoảng thời gian và phải làm việc vào ngày chủ nhật. Ngoài việc được thanh toán chế độ công tác phí theo quy…

CÓ ĐƯỢC CHUYỂN NƠI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP KHÔNG?

Tình huống pháp lý. Có được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Tôi trước đây có nộp hồ sơ và đã được hưởng 02 tháng trợ cấp thất nghiệp ở tỉnh Quảng Trị, nay tôi về Đà Nẵng sinh sống và làm việc. Vậy tôi có thể chuyển nơi hưởng trợ cấp thất…
Hỗ trợ online