Feel free to go with the truth

Trang chủ / Lao động

DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ủy quyền là việc một người đại diện một người khác thực hiện một hoặc một số công việc trong phạm vi được ủy quyền, tuy nhiên, không phải bất cứ trường hợp nào cũng có thể ủy quyền cho người khác thực hiện. Pháp luật quy định cụ thể các trường hợp kh…

DANH SÁCH CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG BẮT BUỘC PHẢI LẬP THÀNH VĂN BẢN

Theo quy định hiện hành, hợp đồng có thể được lập thành văn bản, bằng lời nói hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về hình thức của hợp đồng bắt buộc phải lập thành văn bản thì các bên phải thực hiện nếu khôn…

Người học nghề gây thiệt hại, ai bồi thường?

Hỏi: Tôi năm nay 20 tuổi và hiện đang học nghề tại một tiệm sửa chữa xe mô tô do ông H làm chủ. Cách đây mấy ngày tôi được giao sửa một chiếc xe của khách hàng, sau khi sửa xong thấy khách chưa đến lấy xe nên tôi tranh thủ lấy xe của khách chạy đi cô…
Hỗ trợ online