Feel free to go with the truth

Trang chủ / Kinh doanh & Thương mại

TỔNG HỢP BẢN ÁN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐA CẤP

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP BẢN ÁN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐA CẤP” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn…

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH?

Tình huống pháp lý. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh? Tôi là Giám đốc của một công ty TNHH MTV không may tôi làm mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Bây giờ tôi muốn xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì phải làm th…

CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG MÃ VẠCH NƯỚC NGOÀI?

Tình huống pháp lý: Có được sử dụng mã vạch nước ngoài? Công ty tôi muốn nhập khẩu sữa từ nước ngoài vào Việt Nam, trên mỗi hộp sữa đã có các mã vạch quốc tế GS1, tôi muốn sử dụng mã vạch của đơn vị nữa ngoài mà không cần đăng ký mã vạch sản phẩm tại…

CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH GÂY TIẾNG ỒN CÓ BỊ XỬ LÝ KHÔNG?

Tình huống pháp lý. Cơ sở sản xuất kinh doanh gây tiếng ồn có bị xử lý không? Cạnh khu dân cư nơi tôi đang sinh sống mới mở một cơ sở sản xuất gỗ. Từ ngày đó đến nay, tôi và nhiều hộ dân cứ thường xuyên bị làm phiền bởi tiếng máy hoạt động quá giờ và…
Hỗ trợ online