Feel free to go with the truth

Trang chủ / Kinh doanh & Thương mại

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Trân trọng giới thiệu luận án Tiến sĩ: BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM của tác giả Võ Hoàng Quân. Tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là qu…

Hợp đồng “không hoàn hảo” và sự can thiệp của tòa án

Tóm tắt: Một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật hợp đồng, đó là tự do ý chí của các bên. Hợp đồng phải là sản phẩm của sự thống nhất ý chí trên cơ sở tự do, tự nguyện, tự định đoạt và tự chịu trách nhiệm mà không một bên thứ ba nào có thể ca…

THỦ TỤC CHỨNG NHẬN HỢP QUY THIẾT BỊ BẢO MẬT TƯỜNG LỬA?

Công ty chúng tôi 100% vốn nước ngoài chuyên nhập và bán lắp đặt các thiết bị mạng vi tính hiệu CISCO, Rivebed và Cherk Point. Hiện nay chúng tôi đang vướng mắc việc chứng nhận hợp quy của các thiết bị bảo  mật tường lửa này. Mong Quý Công ty tư vấn…
Hỗ trợ online