Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình sự

TỔNG HỢP 52 ÁN LỆ SONG NGỮ VIỆT – ANH

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 52 ÁN LỆ SONG NGỮ VIỆT – ANH” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN tổng hợp, biên soạn. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. C…

TỔNG HỢP 12 BẢN ÁN VỀ TỘI CẢN TRỞ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 12 BẢN ÁN VỀ TỘI CẢN TRỞ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ h…

MÂU THUẪN TRONG CÁCH XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI TRONG CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ, THAM NHŨNG, KINH TẾ VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

Tóm tắt: Việc xác định thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra là yếu tố rất quan trọng, có ảnh hưởng quyết định tới việc xác định tội phạm, khung hình phạt, bồi thường thiệt hại và việc thu hồi tài sản bảo đảm thi hành án, thu hồi tài sản cho Nhà nước.…

TỔNG HỢP 31 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (TỪ NĂM 1986 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021)

FDVN trân trọng chia sẻ bộ tài liệu “31 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (TỪ NĂM 1986 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021)” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu…

TỔNG HỢP 21 VĂN BẢN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – CÁC HƯỚNG DẪN CHUNG (TỪ NĂM 1999 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021)

FDVN trân trọng chia sẻ bộ tài liệu “TỔNG HỢP 21 VĂN BẢN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – CÁC HƯỚNG DẪN CHUNG (TỪ NĂM 1999 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021)” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu này phục vụ…

TỔNG HỢP 08 BẢN ÁN DO TOÀ ÁN QUÂN SỰ XÉT XỬ

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 08 BẢN ÁN DO TOÀ ÁN QUÂN SỰ XÉT XỬ” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chún…

DANH SÁCH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT TẠI ĐÀ NẴNG

Danh sách các công ty Luật tại Đà Nẵng CÔNG TY LUẬT FDVN TẠI ĐÀ NẴNG Luật sư FDVN tại Đà Nẵng   99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Luật sư tại Huế:  56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Luật sư tại Quản…
Hỗ trợ online