Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình sự

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI THAM Ô TÀI SẢN

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI THAM Ô TÀI SẢN” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng…

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI ĐE DOẠ GIẾT NGƯỜI

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI ĐE DOẠ GIẾT NGƯỜI” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chú…

ĐỊNH TỘI DANH: TỘI HIẾP DÂM VÀ TỘI CƯỠNG DÂM

ĐỊNH TỘI DANH: TỘI HIẾP DÂM VÀ TỘI CƯỠNG DÂM Tiêu chí Tội hiếp dâm Tội cưỡng dâm Cơ sở pháp lý Điều 141 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) Điều 143 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) Khách thể Xâm phạm quyền bất khả kháng về tình dục, nhân phẩm, danh d…

TỔNG HỢP 56 ÁN LỆ SONG NGỮ VIỆT – ANH

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 56 ÁN LỆ SONG NGỮ VIỆT – ANH” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN tổng hợp, biên soạn. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng t…

TỔNG HỢP 56 ÁN LỆ VIỆT NAM

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 56 ÁN LỆ VIỆT NAM” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối v…

TỔNG HỢP 14 BẢN ÁN CÓ NGƯỜI PHẠM TỘI LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 14 BẢN ÁN CÓ NGƯỜI PHẠM TỘI LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn…

TỔNG HỢP 18 BÀI BÁO PHÁP LÝ VỀ TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 18 BÀI BÁO PHÁP LÝ VỀ TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Nội dung tài liệu thể hiện quan điểm của tác giả, chúng tôi chia sẻ nhằm phục vụ cho mục đích…
Hỗ trợ online