Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp ( trang 27)

Muốn làm lại con dấu mới của Công ty thì phải làm sao?

Câu hỏi: Công ty chúng tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, thành lập năm 2012. Đến tháng 10/2018, chúng tôi thực hiện thủ tục thay đổi đại chỉ trụ sở chính, do đó địa chỉ khắc trên con dấu không còn phù hợp nữa. Chúng tôi muốn là…
Hỗ trợ online