Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp ( trang 2)

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT về Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT về Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 11/03/2019.       Bộ kế hoạch đầu tư vừa ban hành…

Một số vấn đề về chiết khấu thương mại.

    Một số vấn đề về chiết khấu thương mại  Công ty tôi có ký Hợp đồng với nhà phân phối, trong đó có điều khoản sẽ áp dụng các mức chiết khấu thương mại theo thời gian. Tôi muốn Quý Công ty tư vấn giúp tôi một số vấn đề như sau: 1). Khi thực hiện ch…

Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty?

   Doanh nghiệp thành lập mới, hay đang hoạt động mà các thành viên góp vốn bằng tài sản khác ngoài tiền như quyền sử dụng đất là hình thức góp vốn linh hoạt được pháp luật quy định, doanh nghiệp có thể tận dụng và phát huy hết tiềm năng là tài sản đ…

Án lệ số 23/2018/AL, hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm

Án lệ số 23/2018/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm; Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quy…
Hỗ trợ online