Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp ( trang 2)

TỔNG HỢP 21 VĂN BẢN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – CÁC HƯỚNG DẪN CHUNG (TỪ NĂM 1999 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021)

FDVN trân trọng chia sẻ bộ tài liệu “TỔNG HỢP 21 VĂN BẢN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – CÁC HƯỚNG DẪN CHUNG (TỪ NĂM 1999 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021)” do các Luật sư/ Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu này phục vụ…

TÀI LIỆU TẬP HUẤN: MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO QUY ĐỊNH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 38/2019/QH14, NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP, THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC

FDVN chia sẻ “TÀI LIỆU TẬP HUẤN: MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO QUY ĐỊNH LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 38/2019/QH14, NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP, THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC” Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được…

GIẤY PHÉP KHI KINH DOANH THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT

Tình huống pháp lý: Tôi muốn kinh doanh thuốc lá điện tử và cafe ở một chỗ nhỏ thì tôi cần những giấy phép gì và làm những giấy phép đó ở đâu? Mong luật sư hỗ trợ giải đáp cho tôi vấn đề này xin cảm ơn. Trả lời: Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và gửi v…

KÊ KHAI THUẾ CHO CHI NHÁNH HOẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

Tình huống pháp lý: Công ty tôi kinh doanh hàng điện tử có trụ sở chính ở tại quận H, thành phố Đà Nẵng, tháng 4/2021 có thành lập chi nhánh phụ thuộc ở quận Đ, thành phố Hà Nội. Chi nhánh có hóa đơn, con dấu riêng, có doanh thu. Tôi muốn hỏi là nếu…

ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÓ PHẢI NỘP HỒ SƠ BẢN GIẤY?

Tình huống pháp lý: Tôi là Chủ sở hữu và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, được thành lập vào tháng 5/2017, nay vì thay đổi trụ sở nên tôi muốn thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. C…

ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH CÓ CẦN CHỨNG MINH ĐỊA ĐIỂM?

Tình huống pháp lý: Từ cuối năm 2020 đến nay gia đình tôi muốn mở một tiệm tạp hoá kinh doanh với quy mô nhỏ nhưng vẫn chưa được. Vì  quá trình khi tôi nộp hồ sơ thì cơ quan đăng ký kinh doanh đã yêu cầu tôi nộp các giấy tờ liên quan như Giấy chứng n…
Hỗ trợ online