Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp

     Establishing a business organization in Vietnam

       Establishing a business organization in Vietnam ORDER AND PROCEDURE: Procedure of execution of investmet project: Depending on the characteristics, scale, and conditions of each project, it shall be executed under one of some procedures below:…

Investment project transfer

Investment project transfer LEGAL BASIS: Law on Investment 2014 Decree No. 118/2015/NĐ-CP on guideline for some articles of the Law on Investment. ORDER AND PROCEDURE: Order for transferring investment project: 1.1. Investment projects which are: Gra…

Chấm dứt hoạt động thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chấm dứt hoạt động thương nhân nước ngoài tại Việt Nam        CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ: Chấm dứt dự án đầu tư: 1.2. Điều kiện, thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động…

 Trình tự thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư.

 Trình tự thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư. Các bước thực hiện: 1.1. Đối với dự án thuộc một trong các trường hợp: Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư. Dự án được cấp Giấy chứng nhận…

26 ÁN LỆ VIỆT NAM PHIÊN BẢN SONG NGỮ ANH – VIỆT

FDVN tổng hợp, hệ thống lại theo danh mục 26 Án lệ Việt Nam cho đến nay, kèm theo bản tiếng Việt là bản dịch tiếng Anh của trang caselaw cung cấp. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc với mong muốn chia sẻ và lan tỏa hệ thống án lệ Việt Nam với 02 ngôn…

Trình tự thủ tục thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam

Trình tự thủ tục thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam Trình tự thực hiện dự án đầu tư: Tùy thuộc tính chất, quy mô và điều kiện của từng dự án, dự án đầu tư được thực hiện theo một hoặc một số thủ tục sau đây: Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy…

TỔNG HỢP HẠN CHẾ SAI SÓT TRONG NGHIỆP VỤ XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN

Hàng năm, Tòa án nhân dân Tối cao có tiến hành hoạt động kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án các cấp, từ đó tổng kết lại những nội dung trong quá trình xét xử có những vấn đề nghiệp vụ có hạn chế, sai sót để các cán bộ Tòa án rút kinh nghiệm…
Hỗ trợ online