Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp

TỔNG HỢP 56 ÁN LỆ SONG NGỮ VIỆT – ANH

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 56 ÁN LỆ SONG NGỮ VIỆT – ANH” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN tổng hợp, biên soạn. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng t…

TỔNG HỢP 56 ÁN LỆ VIỆT NAM

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 56 ÁN LỆ VIỆT NAM” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối v…

TỔNG HỢP 20 BÀI BÁO PHÁP LÝ VỀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 20 BÀI BÁO PHÁP LÝ VỀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Nội dung tài liệu thể hiện quan điểm của tác giả, chúng tôi chia sẻ nhằm phục vụ cho mục đích h…

CÓ ĐƯỢC GÓP VỐN BẰNG NGOẠI TỆ KHÔNG?

Tình huống pháp lý: Nhà đầu tư nước ngoài muốn góp vốn đầu tư hoặc thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam, cụ thể là sếp tôi là người Nhật muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Nhưng không biết pháp luật có cho phép góp vốn đầu tư và thành lập doanh nghiệp…
Hỗ trợ online