Feel free to go with the truth

Trang chủ / Đất đai – BĐS ( trang 2)

Is it legal to buy housing in enforcement?

I and Ms. A both bought Mr. B’s land and were confirmed by the Land Registration Office of District P on May 15, 2018. On June 22, 2018, Ms. A transferred the land use right which I and Ms. A previously bought from Mr. B to me. The transferred…

THỰC TIỄN XÉT XỬ: TRANH CHẤP YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG, TĂNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC TÒA ÁN GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

THỰC TIỄN XÉT XỬ: TRANH CHẤP YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG, TĂNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC TÒA ÁN GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?     BẢN ÁN 130/2018/DS-PT NGÀY 01/10/2018 VỀ TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, HỦY…

Are we able to buy-back our property sold?

On January 1st, 2017, I and Ms. B mutually signed the contract of purchasing housing under Ms. B’s ownership with a value of 2 billion VND (conveyancing procedure was completed). There is a contract’s term that Ms. B is allowed to redeem the house at…

THỰC TIỄN XÉT XỬ: TRANH CHẤP YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐƯỢC TÒA ÁN GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO? 

    THỰC TIỄN XÉT XỬ: TRANH CHẤP YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐƯỢC TÒA ÁN GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?  BẢN ÁN 138/2017/DS-PT NGÀY 21/08/2017 VỀ TRANH CHẤP YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 21/8/2017, tại T…

THỰC TIỄN XÉT XỬ: TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  ĐƯỢC TÒA ÁN GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

THỰC TIỄN XÉT XỬ: TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  ĐƯỢC TÒA ÁN GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO? “Bản án số: 65/2018/DS-PT Ngày: 07-02-2018 V/v Tranh chấp Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất” Của tòa án nhân dân tỉnh Lo…

Làm thế nào để tách khẩu khi chủ hộ không đồng ý?

Tôi lấy chồng năm 2015, sau khi về nhà chồng ở tôi đã nhập hộ khẩu qua nhà chồng. Đến đầu năm 2018, chúng tôi ly hôn. Tôi muốn tách khẩu đến huyện khác để ở nhưng không làm được vì tôi không có hộ khẩu cũ và bố chồng tôi là chủ hộ không đồng ý cũng k…

Mẫu Hợp đồng thuê nhà

Trong quá trình nghiên cứu và làm việc, các luật sư của FDVN đã xây dựng và soạn thảo được những mẫu Hợp đồng thuê nhà dựa trên những quy định của pháp luật để phục vụ công việc; Xem thêm: Mẫu Hợp đồng cầm cố Mẫu Hợp đồng đặt cọc nhà đất Mẫu hợp đồng…
Hỗ trợ online