Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự ( trang 6)

DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ủy quyền là việc một người đại diện một người khác thực hiện một hoặc một số công việc trong phạm vi được ủy quyền, tuy nhiên, không phải bất cứ trường hợp nào cũng có thể ủy quyền cho người khác thực hiện. Pháp luật quy định cụ thể các trường hợp kh…

DANH SÁCH CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG BẮT BUỘC PHẢI LẬP THÀNH VĂN BẢN

Theo quy định hiện hành, hợp đồng có thể được lập thành văn bản, bằng lời nói hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về hình thức của hợp đồng bắt buộc phải lập thành văn bản thì các bên phải thực hiện nếu khôn…

Ngàn người mua đất không giấy đỏ, chính quyền ở đâu?

   Trong câu chuyện 1.000 khách hàng kiện đòi giấy đỏ từ Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước rất mờ nhạt. “Đây không chỉ là giao dịch dân sự mà còn là vấn đề trật tự xã hội, quản lý hành chính và quản lý hoạt động…

Điều kiện mở tiệm game online?

Điều kiện mở tiệm game online? Tôi đang có dự định mở tiệm game online gần trường cấp 3, cao đẳng vì ở đây dễ kinh doanh và khách hàng cũng chủ yếu là học sinh, sinh viên.Vậy cho tôi hỏi liệu kinh doanh gần trường học như vậy có bị cấm không? Điều ki…
Hỗ trợ online