Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự ( trang 3)

Thay đổi tên và hậu quả pháp lý?

Năm nay em học lớp 10, hồi nhỏ bố mẹ em đặt cho em cái tên không hay nên khi đi học em thường bị bạn bè trêu chọc. Bố mẹ em biết vậy nên cũng muốn cho em thay đổi tên, nhưng bây giờ em đang phân vân không biết có nên thực hiện hay không. Để có thể câ…

TỔNG HỢP LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT VỀ TỐ TỤNG DÂN SỰ

Hiện nay các luật sư, thành viên của FDVN trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp các tài liệu về luật pháp phục vụ cho công việc và nghiên cứu đã sưu tầm, tuyển chọn được khoảng 200 Luận án tiến sĩ Luật của các Trường ĐH và Cơ sở đào tạo Tiến sĩ khắp cả nướ…

ĐÁP ÁN MUÔN KỸ NĂNG KỲ THI HẾT TẬP SỰ LUẬT SƯ NĂM 2019

FDVN chia sẻ nội dung đáp án môn Kỹ năng của Kỳ thi hết tập sự Luật sư năm 2019 theo file đính kèm. Link đính kèm: ĐÁP ÁN MÔN KỸ NĂM ĐỀ THI HẾT TẬP SỰ LUẬT SƯ NĂM 2019 Nguồn: amilawfirm. Luật sư tại Đà Nẵng:  99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành p…
Hỗ trợ online