Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự ( trang 2)

THỰC TIỄN XÉT XỬ: TRANH CHẤP YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG, TĂNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC TÒA ÁN GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

THỰC TIỄN XÉT XỬ: TRANH CHẤP YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG, TĂNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC TÒA ÁN GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?     BẢN ÁN 130/2018/DS-PT NGÀY 01/10/2018 VỀ TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, HỦY…

HƯỚNG DẪN CỦA TANDTC TẠI VĂN BẢN SỐ 253/TANDTC-PC NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2018 VỀ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN LY HÔN CÓ BỊ ĐƠN LÀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI NHƯNG KHÔNG RÕ ĐỊA CHỈ

Nội Dung hướng dẫn “Qua thực tiễn công tác xét xử, Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản ánh của các Tòa án về vướng mắc trong việc giải quyết một số vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là người Việt Nam ở trong nước với bị đơn là người Việt Nam ở nư…

Trốn nghĩa vụ quân sự có bị xử phạt?

Em trai tôi có lệnh nhập ngũ vào cuối tháng 11/2018, vì do còn ham chơi, sợ cực khổ nên khi có lệnh nhập ngũ, em trai tôi đã không về khám nghĩa vụ quân sự. Tôi có nghe cán bộ Xã nói nếu em trai tôi tiếp tục trốn nghĩa vụ quân sự, không chịu hợp tác…

Are we able to buy-back our property sold?

On January 1st, 2017, I and Ms. B mutually signed the contract of purchasing housing under Ms. B’s ownership with a value of 2 billion VND (conveyancing procedure was completed). There is a contract’s term that Ms. B is allowed to redeem the house at…

THỰC TIỄN XÉT XỬ: TRANH CHẤP YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐƯỢC TÒA ÁN GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO? 

    THỰC TIỄN XÉT XỬ: TRANH CHẤP YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐƯỢC TÒA ÁN GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?  BẢN ÁN 138/2017/DS-PT NGÀY 21/08/2017 VỀ TRANH CHẤP YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ngày 21/8/2017, tại T…

THỰC TIỄN XÉT XỬ: TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  ĐƯỢC TÒA ÁN GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

THỰC TIỄN XÉT XỬ: TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  ĐƯỢC TÒA ÁN GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO? “Bản án số: 65/2018/DS-PT Ngày: 07-02-2018 V/v Tranh chấp Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất” Của tòa án nhân dân tỉnh Lo…

It is illegal for exchanging change?

I am living near a famous pagoda in Hue. Over a month to the Lunar New Year, I realize that the need for exchanging change is increasing. The denominations are 1.000 dongs, 2.000 dongs và 5.000 dongs and the difference is 10 – 20% depending on…
Hỗ trợ online