Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự ( trang 2)

Khi nào Tòa phải tính công sức trong vụ án dân sự?

  Thực tế giải quyết các vụ án dân sự về đòi di sản thừa kế, đòi nhà cho ở nhờ, đòi đất… hầu hết đều nảy sinh vấn đề phải xem xét và tính công sức bảo quản, giữ gìn cho đương sự. Tuy nhiên, trường hợp nào được tính công sức, trường hợp nào không được…

Sách: Điều kiện hợp đồng

FIDIC  –  Hiệp hội Quốc tế các Kỹ sư Tư vấn là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của tất cả các kỹ sư tư vấn trên toàn thế giới. Hiệp hội được thành lập năm 1913, với ba thành viên sáng lập là những hiệp hội các nhà kỹ sư tư vấn quốc gia ở châu Âu…

FDVN giới thiệu sách: SỔ TAY LUẬT SƯ

Bộ sách Sổ tay luật sư  được Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) biên soạn  gồm 3 tập và xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. bộ sách giới thiệu chi tiết về nghề luật sư; Là những chia sẻ c…

KHI NÀO TÒA PHẢI TÍNH CÔNG SỨC TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ?

Thực tế giải quyết các vụ án dân sự về đòi di sản thừa kế, đòi nhà cho ở nhờ, đòi đất… hầu hết đều nảy sinh vấn đề phải xem xét và tính công sức bảo quản, giữ gìn cho đương sự. Tuy nhiên, trường hợp nào được tính công sức, trường hợp nào không được t…
Hỗ trợ online