Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT

TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ VỀ KỸ NĂNG, KINH NGHIỆM, NGHIỆP VỤ, GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA VKS MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ VIỆN KIỂM SÁT CẤP CAO

Tài liệu là các chuyên đền về kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ, giải pháp của một số Viện kiểm sát tỉnh, thành phố và Viện kiểm sát cấp cao. mà FDVN sưu tầm được ở các kênh thông tin và tổng hợp để chia sẻ. Những tài liệu này không phải là…

HỒ SƠ “TÔI ĐI LÀM CÒ ĐẤT”

Hồ sơ “Tôi đi làm cò đất” mà FDVN sưu tầm được ở các kênh thông tin và tổng hợp để chia sẻ. Những tài liệu này không phải là sản phẩm được tạo bởi FDVN, mục đích lan tỏa chia sẻ để người đọc tham khảo. Link PDF: HỒ SƠ “TÔI ĐI LÀM CÒ…

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THU THẬP BẰNG CHỨNG ĐIỆN TỬ

Tài liệu là phương pháp kỹ thuật cơ bản để thu thập những bằng chứng số như: Email, dữ liệu từ máy tính, điện thoại, thu thập bằng chứng từ máy chủ…. mà FDVN sưu tầm được ở các kênh thông tin và tổng hợp để chia sẻ. Những tài liệu này không phả…
Hỗ trợ online