Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tác giả: admin

CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Theo luật sư, tùy tính chất, mức độ mà người tham gia cá độ bóng đá có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự. Mức phạt cao nhất mà người tham gia, tổ chức cá độ có thể bị xử lý lên tới 7 năm tù. Luật sư Nguyễn Công Tín – Công ty Luật FDVN,…

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG CỦA TÒA ÁN TỐI CAO

Báo cáo số 49/BC-TA ngày 22/07/2022 của Tòa án tối cao, về Tổng kết thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật về xử lý hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG PHỔ BIẾN – Hành vi vi phạm nội…

TỔNG HỢP GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN ĐẾN ÁN LỆ CỦA PHÒNG ÁN LỆ VỤ PHÁP CHẾ VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  file PDF: TỔNG HỢP GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN ĐẾN ÁN LỆ CỦA PHÒNG ÁN LỆ VỤ PHÁP CHẾ VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO  ……………….. Luật sư tại Đà Nẵng:  99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Luật sư tại Huế:  56A Điện Bi…

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI THAM Ô TÀI SẢN

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI THAM Ô TÀI SẢN” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng…

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI ĐE DOẠ GIẾT NGƯỜI

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu “TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI ĐE DOẠ GIẾT NGƯỜI” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp. Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chú…

HƯỚNG DẪN SỐ 33/HD-VKSTC, HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN 

Ngày 08/11/2022 Viên kiểm sát tối cao, ban hành Hướng dẫn số 33/HD-VKSTC Hướng dẫn một số nội dung cơ bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, về tố tụng và giải quyết các trường hợp tranh chấp cụ thể. NỘI DU…
Hỗ trợ online